Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Adatvédelmi - adatkezelési szabályzat

2018.05.25

Tisztelt Bajtársak, Érdeklődők!

A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület elnöksége az Egyesületben megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan új adatvédelmi-adatkezelési szabályzatot fogadott el, amely megfelel a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) - mára közismert nevén GDPR -, előírásainak. A szabályzatot, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve, közzétesszük honlapunkon.