Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Bemutatkozás

2011.05.20

Egyesületünk alapadatai:
Név: Balassi Bálint Bajtársi Egyesület, közhasznú szervezet

Bejegyzett cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.

Levélcím: 1087 Budapest, Kerepesi u. 29/b.
Adószám: 19661287-1-43
Bankszámlaszám: 11100104-19661287-36000004

1989. november 20-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tanácskozó termében - két hónapi előkészítő munka után - összegyűlt 56 alapító tag és az összejövetelt Alapító Közgyűlésnek tekintve elfogadták egy új egyesület nevét, valamint alapító okiratát. Így született meg - hosszú érdemi vitát követően - a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület (továbbiakban: BBBE).

Az alapszabály-tervezet működési alapelveit képezték:
·     az önkéntesség,
·     az egyenjogúság,
·     a demokratizmus,
·     a bajtársiasság,
·     a szolidalítás,
·     a nyilvánosság.
A tervezetben megfogalmazódott, hogy az alakulásban lévő egyesület politikai pártoktól és egyéb mozgalmaktól, csoportosulásoktól független szervezet lesz. Az egyesület azonban felvállalja:
·     tagjainak érdekképviseletét, érdekvédelmét, fellép a tagok jog- és érdeksérelme esetén minden olyan ügyben, amikor tagjait akár a honvédelmi tárca, akár a társadalom bármely részéről hátrányok vagy alaptalan vádak érik;
·     a hazafiság eszményére épülő honvédelem, s az ezzel összefüggő tevékenységek társadalmi támogatását;
·     a magyar katonai hagyományok ápolását;
·     a bajtársiasság és az együvé tartozás, a katonai testületi szellem erősítését;
·     a katonai erények és az ezekhez tartozó – elsősorban – erkölcsi, és eszmei, humanitárius értékek társadalmi népszerűsítését, elsősorban az ifjúság körében való terjesztését;
·     az arra rászorulók szociális és karitatív támogatását.
A közgyűlés az alapszabályt elfogadta.
Az egyesület – megkeresve az alakuló, illetve korábban létrejött egyesületeket – megalakulásával párhuzamosan kezdeményezte egy országos szövetség létrehozását, kettős feladattal: a tagság, illetőleg a tagegyesületek érdekvédelmének – érdekképviseletének ellátása, a honvédelem társadalmi szolgálata. A 18 alapító szervezet összefogása és a Honvédelmi Minisztérium segítsége eredményeként így jött létre a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, melynek működésében a mai napig kiemelt szerepe van a Balassi Bálint Bajtársi Egyesületnek. De ez egy másik történet.
A BBBE az alapításkor megfogalmazott célok szolgálatába állította a különböző csapatlátogatásokat, a találkozókat az aktív szolgálatot teljesítő katonákkal, civil szervezetekkel, önkormányzati képviselőkkel, egyházi- és kulturális szervezetekkel, a honvédség baráti köreivel, civil-polgári személyekkel. Az évenkénti két-három csapatlátogatást összekapcsolta a mindenkori honvédelmi reformról való tájékozódással, a NATO csatlakozásra való felkészüléssel, majd a tagságunkkal kapcsolatos teendők megismerésével és más jellegű kérdésekkel. Általánosan elmondható, hogy minden csapatlátogatáson meleg baráti, bajtársi fogadtatásban és nyílt, őszinte eszmecserében volt részünk.
A BBBE a civil-, gazdasági-, önkormányzati- és más szervezetekkel való kapcsolataiban törekedett a honvédelem érdekeit bemutatni, népszerűsíteni, a honvédelem ügyének a részvevőket minél szélesebb körben megnyerni. E körből ki kell emelni a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatot, ahonnan az Egyesület a zászlóját kapta, de meg kell említeni Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának képviselőivel való évenkénti találkozókat is.
Nagy figyelmet fordít a BBBE az ország történelméhez és a honvédelemhez fűződő évfordulókról, híres személyekről történő megemlékezésre (kitűnő történész tagjai jelentős hozzájárulásával), de a közelmúlt történéseire vagy a Honvédség fejlesztésével kapcsolatos kérdésekre is, hiszen a hagyományos klubdélutánokon több volt katonai és szakmai vezető is megosztotta gondolatait a tagsággal.
Jó kapcsolatot ápol a BBBE a többi bajtársi egyesülettel, ennek kapcsán több közös rendezvényt tudtunk megszervezni. Az egyesületek sorából mégis ki kell emelni a Pusztavacsi Helyőrség Nyugdíjas Egyesületet és az egyetlen lakótelepi egyesületet, a budapesti Bem József Bajtársi Egyesületet.
Több szomszédos ország hasonló társadalmi szervezetével sikerült kitűnő kapcsolatokat kiépíteni, így többször látogatott a BBBE román, szlovák, szlovén barátokhoz, történelmi eseményekről, katonai hagyományokról való közös megemlékezésekre.
Az elnökség döntése alapján 2007. májusban az egyesületen belül megalakult a Balassi Népdalkör. Repertoárjában elsősorban a magyar népdalkincs gyöngyszemei és a katonadalok szerepelnek. Már 2007. augusztusban sikerrel mutatkozott be a Marcali Kórusfesztiválon, és azóta is több felkérésnek tett eleget. A dalkör 2008-ban a reneszánsz jegyében bővítette az előadott dalok körét. Külön műsorszámmal készült a már 30 főre bővült kórus 2010-ben az Erkel év, 2011-ben a Liszt év megünneplésére.
 
2009 jelentős év volt a BBBE életében. A közgyűlés döntése értelmében az egyesület közhasznúvá vált. A közhasznú szervezetté történt minősítés több lehetőség, de több felelősség is. Igyekszünk mindezeknek megfelelni. A BBBE folytatva a több mint húsz éves hagyományt érdekes és hasznos programokat, megemlékezéseket, hazai és külföldi - bajtársi találkozókkal összekötött - utazásokat, kulturális és sportrendezvényeket szervez a tagjai részére. Ezeket tartalmazzák a honlap különböző rovatai, melyekből aktuálisan tájékozódni lehet a BBBE életéről.

 Lap tetejére