Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

30 éves a Balassi Egyesület - Ünnepi közgyűlés

2019.11.20

2019 november 20-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti kampuszának dísztermében – megalakulásának 30. évfordulója alkalmából – ünnepi közgyűlést tartott a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület. Az ünnepségen az alapító és rendes tagok mellett részt vettek a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága képviselői; a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke és számos tagszövetség-, illetve régióvezető; a szlovén és szlovák nyugállományú katonákat tömörítő szervezetek küldöttségének és a zászlót adományozó XIII. kerület önkormányzatának képviselői.
Az ünnepi közgyűlés megnyitásaként a résztvevők – Naszvagyi Vilmos karnagy vezényletével – közösen elénekelték a Himnuszt, majd megválasztották levezető elnöknek Simon Béla nyá. ezredest, aki a 30 évvel korábbi alakuló közgyűlés levezető elnöke is volt. Részlet Galló István nyá. ezredes, elnök megemlékezéséből:
„… 1989. szeptemberében megalakult a „Budapesti 1. sz. Bajtársi Érdekvédelmi Egyesület” ideiglenes, 5 fős szervező bizottsága. Elnöke dr. Herczeg Ottó ezredes, aki kezdeményezője, szervezője, jogásza, mindenese volt. Tagok: dr. Györkei Jenő alezredes, dr. Nagy Sándor alezredes, Takács Ferenc ezredes és szerény személyem (Galló István). A bizottság tagjai megkezdték a tagszervezést, az Alapszabály kidolgozását, az alakuló közgyűlés előkészítését (zárójelben megjegyzem a ma hatályos alapszabályunk szellemében és a lényegi kérdésekben jelentős mértékben megegyezik az 1989. november 20-án elfogadottal, a módosításokat a jogszabályi változások tették szükségessé).
A Bizottság november elejétől jelölést előkészítő bizottságként működött, melynek feladata volt a közgyűlés előkészítése. A Közgyűlésre a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dísztermében került sor. A közgyűlést a Bizottság elnöke nyitotta meg, a napirend elfogadása után megválasztották a közgyűlés tisztségviselőit, levezető elnöknek Simon Béla ezredest, aki a mai nap is gyakorolhatja ezt a tisztséget.
Talán érdekességként el lehet mondani minden tisztségre többes jelölés volt, ami ma természetes, de akkor ez nem volt az, sőt a jelölő bizottság javaslata után, elnöknek javasolták jelölni Dr. Herczeg Ottót is, akit a jelenlévők titkosan, egyhangú szavazással megválasztottak elnöknek, és aki 3 cikluson át töltötte be a tagság bizalmából ezt a tisztséget. Az 5 fős elnökségben engem választottak pénztárosnak, ami igen nehéz feladat volt hiszen 72 egész forint volt a kasszában. Ezt csak azért mondom el, hogy ha a mai helyzetről szólok legyen viszonyítási alap. Megválasztásra került a 10 tagú választmány ketten közülük most is itt vannak: Ipacs József és dr. Kassai László bajtársak; és az ellenőrző bizottság és elnökének Simon Béla bajtársat, közgyűlésünk elnökét választották meg, aki ma is betölti az elnöki funkciót, igaz ma már Felügyelő Bizottságnak nevezik a testületet.
Az alakuló közgyűlésről még meg kívánom említeni, hogy hangsúlyozottan kiemelésre került egy az egyesületeket összefogó országos szövetség létrehozásának szükségessége Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége névvel, igaz ekkor már működött a miénkkel egy időben (szeptemberben) megalakult 3 fős előkészítő bizottság, titkára dr. Herczeg Ottó volt. Talán kevésbé ismert, de tény, hogy szinte mindenki abban gondolkodott, hogy csak ő lehet az elnök. Ő amellett tette le a voksot, hogy e tisztségre egy karakteres, elismert személyiséget kell felkérni. A küldöttgyűlés 1990 február 27-én dr. Simon Sándor altábornagyot a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnokát választotta meg. Tekintélye, ismertsége és elismertsége a fiatal szervezet megerősödésének egyértelműen hasznára vált.
Az alakuló közgyűlés még egy fontos döntést hozott, nagy vita és több javaslat után dr. Tóth Sándor ezredes (Hadtörténeti Intézet igazgató) akkor a már megválasztott 5 tagú elnökség tagja, javaslatára az egyesület a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület nevet vette fel.”

Az előzmények után Galló István az Egyesület jelenlegi programjairól és pénzügyi helyzetéről szólt, majd Szekeres István nyá. dandártábornok, tiszteletbeli elnök vette át a szót és 16 éves elnöki tevékenysége tanulságait összegezve kiemelte azokat az eredményeket, programokat, jellemzőket, melyeket legfontosabbnak tartott.
A megemlékező beszédek után a közgyűlés felhatalmazta az Elnökséget, hogy a 2020. májusi beszámoló közgyűlésig a kiosztott tervezetnek megfelelően szervezze az egyesület jövő évi programját, és a pályázatok vagy más konkrét körülmények alapján végezze el a szükséges korrekciókat.
A szavazás után Balassi egyik imáját, az „Egy könyörgés” című verset gitárkísérettel előadta a vers megzenésítője Rábai Németh Ferenc, a kórus tagja.
A szünet után az ünnepi közgyűlés a jubiláló egyesület köszöntésével folytatódott. A hazai és külföldi vendégek oklevelekkel, emléktárgyakkal köszöntötték az egyesületet, a BEOSZ Közép-dunántúli régiójának vezetője zászlószalagot kötött. Ezt követően miniszteri, MHPK-i Szövetségi és egyesületi elismerések átadására került sor. Ez utóbbiak sorában kiemelést érdemel a kilenc alapító tag és a tiszteletbeli elnök részére átadott ezüstözött, névre szóló emlékérem.
A rendezvény hivatalos része után könnyedebb műfaj következett, Ress Hajnalka színvonalas éneklésével szórakoztatta a jelenlévőket, majd a pohárköszöntő és a finom ételekből összeállított állófogadás zárta a jubileumi közgyűlést.

szerk

 

A mappában található képek előnézete 30 éves a Balassi Egyesület - Ünnepi közgyűlés