Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

A BEOSZ jelene és jövője

2022.03.30

A Balassi Bálint Egyesület szervezésében 2022 március 30-án „A BEOSZ jelene és jövője”- címmel kerekasztal beszélgetésre került sor a kezdeményező egyesület székhelyén. A beszélgetésen a BEOSZ elnöke és a Balassi elnökségén kívül részt vettek még meghívott vendégek is, elsősorban a társszervezetek részéről. A rendezvény része annak az sorozatnak, amely az ernyőszervezet és a tagszervezetek együttműködését hívatott szolgálni.
A szokatlanul nagyszámú résztvevőket a házigazdák részéről Galló István nyá. ezredes üdvözölte, majd átadta a szót Hazuga Károly nyá. altábornagynak vitaindítója megtartására.
A BEOSZ elnöke először szervezetének több mint három évtizedes múltját értékelte, amit alapvetően sikeresnek ítélt meg. Úgy látja, hogy az alapítók gondolatai a gyakorlatban megvalósultak. Az általuk 1990-ben kitűzött célok alig változtak az idők folyamán, többségük ma is aktuális. Szerinte egyik legfontosabb feladatként továbbra is a nemzeti haderő fejlődésének segítése, illetve a tapasztalatok átadása van napirenden. Véleménye szerint a BEOSZ a múltban folyamatosan tudott megújulni és ez alapot ad arra, hogy a jövőben újabb sikereket érjen el.
Az értékelés után rámutatott arra, hogy a szövetség jövője az tagszervezetek életképességén múlik, hiszen ezekre épül az általa képviselt ernyőszervezet munkája. Miután a honvédségi nyugdíjasok, valamint a gondoskodási körbe tartozók száma folyamatosan csökken, ezért az utánpótlást keresve szükség van új megoldások alkalmazására. E célból szükségesnek tartja a kapcsolat erősítését a katonai szervezetek (alakulatok) állományával, különös tekintettel a vezetők megnyerésére. Több tagszervezetnél vannak tapasztalatok a civilek bevonására is, ezeket érdemes közkincsé tenni és széles körben terjeszteni. Magának a BEOSZ-nak is többet kell tenni a jövőben ismertségének növelése érdekében, elsősorban az aktív katonaállomány körében.
A közeljövő BEOSZ-hoz kapcsolódó operatív feladatai közül kiemelte a Nemzedékek Évéhez kapcsolódó akciókat, a Katonanemzedékek Találkozóját, a Kórustalálkozót és a Kisbajtársak Találkozóját. Kitért azokra az évente ismétlődő rendezvényekre, amelyeknek bevezetésében és lebonyolításában részt vett vagy részt vesz a szervezet. (Pl.: Katonaözvegyek Találkozója, Árvák Karácsonya stb.)
A BEOSZ költségvetésének helyzetéről elmondta, hogy az kedvező feltételeket biztosított a működéshez és a tagszervezetek támogatásához. Ezáltal az elmúlt 2-3 évben sikerült a szervezeti működés technikai feltételeit jelentős mértékben javítani.
A továbbiakban többen hozzászóltak Hazuga Károly nyá. altábornagy vitaindítójához. Elsősorban a tagszervezetek helyzetére és a tagutánpótlás lehetőségeire tértek ki. Utóbbi kapcsán pontosították, hogy a szervezetek egyesületi formában létesültek a kilencvenes években és ez lehetővé teszi, hogy a „civil-szféra” részeként kezeljük őket. Ezzel együtt is rendkívül fontosnak tartják a katonanemzedékek szétszakadásának megakadályozását. (A Balassi Egyesület aktív állományú katonák „toborzásával” jó eredményt ért el ezen a téren.) Egyebek mellett szóba került még az un. „elhagyott helyőrségek” létesítményeinek és helyőrségi klubjainak további sorsa, valamint a közösségi élet lehetőségeinek javítása illetve megteremtése ezeken a településeken. A BEOSZ 1990-es megalakításának egyik jelenlévő résztvevője az ”egység” (Lásd: szervezeti egység) fontosságára hívta fel a jelenlévők figyelmét és a tartalékok feltérképezésére buzdított. Többen érdeklődtek még az egyes rendezvények részletei iránt is.
A BEOSZ elnöke minden kérdésre és megjegyzésre reagált, őszintén elmondta véleményét, és ha kellett vitába is bocsátkozott.
Zárásként Galló nyá. ezredes úr ajándékot nyújtott át Hazuga Károly nyá. altábornagy úrnak és megköszönte a részvételt.
Összességében a rendezvény szervezőinek reményei teljesültek: mindenki gazdagabb lett a beszélgetés által. Az egész rendezvény hangulatán érezhető volt, hogy a résztvevők felelősséget éreznek a bajtársi egyesületek jövője iránt, elsősorban a fiatalabb katonanemzedékek érdekeit szem előtt tartva.

Rusznyák József nyá. alezredes

 

A mappában található képek előnézete Vendégünk a BEOSZ elnöke