Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Beszámoló és tisztújító közgyűlés

2013.04.03

2013. április 26-án a Honvéd Kulturális Központ Regiment éttermében tartotta beszámoló és tisztújító közgyűlését a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Magyar Sándor a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztályának szakreferense, Szabó József mk. ezredes, a HVK Személyzeti Csoportfőnökség Toborzó és Humánszolgálati Osztályának vezetője, Ignáth Tibor alezredes, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási Központ parancsnoka, Nagy Károly nyá. mk. alezredes, a BEOSZ Közép-magyarországi régió vezetője, Koós Gábor nyá. alezredes, a Bem József Bajtársi Egyesület elnöke. Külföldi partnereink és több meghívott sajnos nem tudtak eleget tenni meghívásunknak.
A regisztráció alapján határozatképes volt a közgyűlés, így a jegyzőkönyvvezető személyének és a rendezvény (kiküldött meghívó szerinti) napirendjének elfogadása után nem volt akadálya az érdemi munka megkezdésének.
Elsőként Szekeres Istvánnak, az egyesület elnökének előadásában meghallgattuk a kellően kritikus és önkritikus beszámolót az egyesület és az elnökség 2012. évi tevékenységéről, amit címszavakban és fotókon, kivetítve is nyomon követhettek a jelenlévők. A körülmények és a végzett munka mellett elhangzottak az év során elismerésben részesültek és a kerek születési évfordulót betöltöttek nevei. A végzett munka elismeréséül az Elnökség Balassi Bálint Emlékplakettet adományozott Novák Gyuláné, Jolikának, az elnökség tagjának, az egyesület háziasszonyának; Szendrői Imrének, alapító tagnak, az egyesület Felügyelő Bizottsága tagjának és 70. születésnapja alkalmából dr. Kálmánffy Ferencnek, a Honvéd Férfikar nyugalmazott énekművészének, a Balassi Kórus meghatározó tagjának, akit a Honvéd Együttes nevében köszöntött Schmidt Ferenc a Honvéd Férfikar művésze, a Honvéd Együttes Baráti Kör Egyesület elnöke és természetesen külön a kórus is.
A köszöntések után néma felállással tisztelegtünk azon bajtársaink emléke előtt, akik már nem lehettek jelen.
A beszámoló a tagság javaslataira alapozott 2013. évi terv ismertetésével zárult. Ezt követte a Felügyelő Bizottság jelentése Simon Béla, FB elnök előadásában. Galló István, alelnök vitára bocsátotta a közhasznúsági jelentést, kivetítésre kerültek a pénzügyi jelentés és terv részletes adatai.
Galló István, levezető elnök megnyitotta a hozzászólásokat. Vita nem alakult ki, támogató hozzászólás hangzott el, majd Szabó József mk. ezredes, a HVK Személyzeti Csoportfőnökség Toborzó és Humánszolgálati Osztályának vezetője méltatta a beszámolót, és adott tájékoztatást a nyugállományt érdeklő aktuális helyzetről. A hozzászólások lezárását követően a közgyűlés egyhangúlag megszavazta az Elnökség beszámolóját, a Felügyelő Bizottság jelentését, a közhasznúsági jelentést, az elmúlt évi gazdálkodást, valamint a 2013. évi pénzügyi-, munka és rendezvénytervet.
A levezető elnök bejelentette, hogy lejárt az Elnökség és a Felügyelő Bizottság mandátuma.
A szünetet követően Csetényi László a Jelölő Bizottság elnöke beszámolt a bizottság munkájáról, majd a közgyűlés megszavazta a jelöltek jelölő listára való felvételét. Tekintettel arra, hogy a jelölteken kívül más jelölt állítására nem érkezett javaslat, a közgyűlés a választás módját illetően a nyílt szavazás mellett döntött.
A közgyűlés először az Elnökséget választotta meg. A szavazás eredménye:
-    elnök: Szekeres István,
-    két elnökhelyettes:   Galló István és Pintér Ferenc,
-    az Elnökség tagjai:   Domokos József,
                                  Kacsó Lajos,
                                  Magócsi Zoltán,
                                  Nacsa László
                                  Novák Gyuláné,
                                  Szakály Gábor,
                                  Szántai Istvánné,
                                  Vámosi János.
Az elnökségi tagságáról leköszönt, de feladatvégzésre a továbbiakban is készen álló Patkós Imre bajtársunk közel negyedszázadon át – az Egyesületünk vezetőségében – végzett áldozatos munkáját hosszantartó tapssal köszönték meg a jelen lévők.
Ezt követően a közgyűlés megválasztotta a Felügyelő Bizottságot. A szavazás eredménye:
-    elnök: Simon Béla,
-    az FB tagjai:   Hegedűs László,
                             Szendrői Imre,
                             Varga Béláné,
                             Virágh Bálint.
A két testület megválasztása után a közgyűlés a következő közgyűlésig terjedő időszakra megválasztotta az Egyesület küldötteit a BEOSZ küldöttértekezletére. A Szövetség jelenlegi Alapszabályzatából kiindulva a közgyűlés két küldöttet választott: Szekeres István és Szántai Istvánné személyében.
Az eredményes munkát követően a Regiment étteremben finom ebédet szolgáltak fel, amit a résztvevők jókedvű baráti beszélgetés közben elfogyasztottak.

A rendezvényről beszámolt a honvedelem.hu is, a cikk ide kattintva olvasható.