Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Tájékoztatás a BBBE 2021. évi eKözgyűlésének eredményéről

2021.05.08

T Á J É K O Z T A T Ó
a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület beszámoló és tisztújító Közgyűlésének
elektronikus üléséről 2021. május 4.

Tisztelt Bajtársak, Kedves Barátaink!

Mint tudjátok, az országos koronavírus járvány-helyzet miatt – élve az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendeletben engedélyezett kivételes eljárás lehetőségével –, a 2021. évi beszámoló és tisztújító közgyűlésünket az elmúlt évihez hasonlóan módosított formában – személyes megjelenést igénylő összejövetel nélkül – elektronikus levelezés igénybevétele útján tartottuk meg (a továbbiakban: eKözgyűlés).
Egyesületünk Elnöksége 2021. január 29-én döntött az eKözgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatokról és a közgyűlés február-május hónapokban történő végrehajtásáról. Tagjaink 02. 01-én 18.00 óráig megválasztották a jelölőbizottságot. A jelölőbizottság elnöke: Szekeres István nyá. dandártábornok, tagjai: Erdős László nyá. ezredes, Rusznyák József nyá. alezre-des, Kovács Zoltán nyá. ezredes, Takács Ferenc nyá. ezredes.
A jelölőbizottság elvégezte feladatát, az egyesület tagjai március 30-án, majd április 15-én elfogadták a jelölőlistát, új személy felvételére a jelölőlistára nem érkezett javaslat.
A közgyűlési dokumentumok a határozati javaslatokkal a tagság részére – az eKözgyűlésről és a szavazás módjáról szóló értesítő levél csatolmányaként – 2021. április 19-én reggel megküldésre kerültek. A szavazásra a kormányrendeletben előírt időt biztosítottuk.
A kijelölt határidőig, 2021. május 04-én 18.00-ig érvényesen szavazott 132 fő, ami a szavazásra jogosult 181 fős taglétszám 72,9 %-a. A leadott szavazatok alapján a Balassi Bálint Baj-társi Egyesület 2021. május 04-én befejezett eKözgyűlése határozatképes volt.
A közgyűlés napirendje:

  1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2020. évi tevékenységéről.
  2. Az Elnökség 2020. évi költségvetési beszámolója.
  3. Az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet (PK-642).
  4. Az Egyesület Felügyelő Bizottságának 2020. évi jelentése.
  5. Az Egyesület 2021. évi munka- és rendezvényterve.
  6. Az Egyesület 2021. évi költségvetési terve.
  7. Tisztújítás: az Elnökség és az FB leköszönése, a Jelölőbizottság jelentése.

A szavazatok összeszámlálása eredményeként az Elnökség megállapította, hogy a szavazás a hatályos jogszabályok és az Elnökség 2021. január 29-ei döntésének megfelelően rendben folyt le, a szavazás érvényes és eredményes volt.
A szavazók csaknem egyhangúan elfogadták az előterjesztett beszámolókat, illetve terveket, majd a leköszönő Elnökség és FB helyett megválasztották az új tisztségviselőket.
A szavazás eredményeként a 2021. május 5-e és 2025. május 4-e közötti időszakra megválasztott Elnökség és Felügyelő Bizottság összetétele a következő:
Az Elnökség tagjai:
Elnök:               Galló István nyá. ezredes
Elnökhelyettes: Magócsi Zoltán nyá. ezredes
                         Pintér Ferenc nyá. ezredes
Tagok:              Csetényi László nyá. törzszászlós
                         Daróczy Ferenc nyá. ezredes
                         Hoffmann Ernő ny. alezredes
                         Mühlbacher Mária
                         Nacsa László nyá. alezredes
                         Nagyné Csizmás Erzsébet nyá. őrnagy
                         Szántai Istvánné nyá. törzszászlós
                         Vámosi János nyá. alezredes
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Elnök:          Oravecz Mihály nyá. őrnagy
Tagok:         Cserepes Ivánné
                    Gárdos Vilmos nyá. alezredes
                    Sárközi Zoltán nyá. őrnagy
                    Varga Béláné
Az eKözgyűlés döntésének megfelelően az elnökség az előírt beszámolókat és jelentéseket az illetékes hivataloknak továbbítja, illetve közzéteszi a honlapon, a változásokat a Fővárosi Törvényszéknek bejelenti. Az e Közgyűlés jegyzőkönyvét és jelen tájékoztatót az Elnökség május 5-7. között elektronikus szavazás útján elfogadta.
* * *
A új Elnökség és Felügyelő Bizottság nevében megköszönöm a szavazásban résztvevő tagjaink aktivitását és az előkészítésben illetve a végrehajtás alatt a kapcsolattartásban közreműködők segítségét, amivel hozzájárultak az eKözgyűlés eredményességéhez.

Galló István elnök s.k.

Az eKözgyűlésre előterjesztett anyagok:
Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2020. évi tevékenységéről.
Az Elnökség 2020. évi költségvetési beszámolója.
Az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet (PK-642)
Az Egyesület Felügyelő Bizottságának 2020. évi jelentése.
Az Egyesület 2021. évi munka- és rendezvényterve.
Az Egyesület 2021. évi költségvetési terve.
Az Elnökség és az FB leköszönése.
A Jelölőbizottság jelentése.